THỰC ĐƠN 01 - 100.000 VNĐ:

1 GỎI THẬP CẨM

2 THỊT PHAY TÔM CHUA

3 CÁ NƯỚNG GIẤY BẠC

4 MỰC XÀO SA TẾ

5 KHUÔN ĐẬU HẤP THỊT SỐT CÀ

6 CANH CHAU CÁ THÁC LÁC

7 LAGIM XÀO TỎI

8 CƠM TRẮNG

9 TRÁNG MIỆNG: CHÈ BẮP

Menu 100 – 01
5 (100%) 1 vote